Ben and Linda's Wedding
July 14, 2007

The Participants (not complete)/De deelnemers (niet volledig)
Bride and Groom/Bruid en bruidegom
Linda Stamper Ben Keularts Linda Stamper and/en Benjamin Keularts
Maid of Honor and Best Man/Getuigen
Joyce Wakefield Daniel Keularts Joyce Wakefield (best friend of the bride/beste vriendin van de bruid) and/en Daniel Keularts (brother of the groom/broer can de bruidegom)
Children of the bride/kinderen van de bruid
Elise Stamper Ethan StamperElise and/en Ethan Stamper
Pastor/Predikant
Pastor Wakefield Pastor Wakefield

Relatives of the groom/verwanten van de bruidegom
Mary Jane Provost Sjef Keularts Parents/Ouders: Mary Jane Provost and/en Sjef Keularts
Mia Keularts Mia Keularts (sister of te groom/zus van de bruidegom)
Miriam Provost Miriam Provost, grandmother/oma
Ann Provost Sr. Ann Provost, aunt/tante
Theobald Seales III Melanie Seales Theobald Seales III (friend of the family and 'adopted' son/brother /vriend van de familie en 'geadopteerde' zoon/broer) and wife/en eachtgenote Melanie.

Other friends
Maya Maya, Joyce Wakefield's daughter/dochter
Sheldon Williams Sheldon Williams, friend/vriend

 
 
 
 
Before the ceremony
  
Wedding ceremony
  
After the ceremony
  
Dinner table preparation
   
Dinner